ลงไม้ลงมือ : “แนะนำโปรดักส์ใหม่ MiniLink IIoT Node” บทความ โดย… วิสิทธิ์ เวียงนาค MiniLink IIoT Node สามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมและเฝ้าระวังอุปกรณ์ต่างๆ โหนดรองรับการสื่อสารข้อมูลทางไกลได้หลายช่องทาง ก่อนหน้าน้ัน ในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ หรือโครงการอัจฉริยะต่างๆ นิยมใช้ PLC เป็นโหนด Controller ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบการทำงานต่างๆ โดยใช้ระบบ SCADA วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทน์และควบคุมการทำงาน หรือบางระบบมี OPC Server ไว้ช่วยสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่าง SCADA และ PLC ระบบนี้ทำงานได้เป็นอย่างดี มีความสเถียรและเป็นที่ยอมรับ แต่การเฝ้าระวังระบบทางไกลยังเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนสูงอยู่และมีความซับซ้อนต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการพัฒนาระบบ…

แนะนำ MiniLink IIoT Node
แนะนำ MiniLink IIoT Node

ลงไม้ลงมือ : “เชื่อมต่อด้วยพอร์ต RS485 ดึงข้อมูลจาก Sensor โดย Modbus RTU” บทความ โดย… วิสิทธิ์ เวียงนาค บอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I ของ AIS เป็นบอร์ดที่น่าใช้บอร์ดหนึ่งเพราะใช้หน่วยประมวลผลเป็น ESP32 ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีโมดูล SIMCOM 7020E ที่รองรับโปรโตลคอล TCP/MQTT ทำให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เร่ิมต้นและผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน แต่ปัญหาคือ ถ้าจะนำบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I ไปใช้งานจริง มันจะเชื่อมต่อสายไฟ สายสัญญาณได้อย่างไร เพราะตัวบอร์ดเองเป็น dev board คือมี PIN ให้เชื่อมต่อกับบอร์ดทดลองเท่านั้น ดังน้ันมันจึงเหมาะสำหรับงานทดลองเท่านั้น ไม่เหมาะนำไปลงสนามใช้งานจริง…

ใช้บอร์ด NB-IoT extension ดึงค่าจากเซ็นเซอร์โดย Modbus RTU แล้วส่งข้อมูลขึ้น Cloud ด้วย MQTT
ใช้บอร์ด NB-IoT extension ดึงค่าจากเซ็นเซอร์โดย Modbus RTU แล้วส่งข้อมูลขึ้น Cloud ด้วย MQTT

ลงไม้ลงมือ : “LoRaWAN dowlink บน Grafana เชื่อมต่อ CAT Network Server” บทความ โดย… วิสิทธิ์ เวียงนาค วันที่ 19 กันยายน 2562 บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ทุกปีพอเริ่มปลายฝนต้นหนาว ก็จะเริ่มเจอข่าวเกี่ยวกับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5/PM10 กันมากขึ้น โหนดวัดคุณภาพอากาศ SaiJai ก็เริ่มได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง มาครั้งนี้โหนด SaiJai ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น จากที่สามารถวัดคุณภาพอากาศเพื่อดูแนวโน้มได้เพียงอย่างเดียว ตอนนี้มันยังสามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะทางไกลได้อีกด้วย เช่น สั่งให้เปิดปั๊มน้ำพ่นหมอก เปิดเครื่องฟอกอากาศ และเปิดพัดลมดูดอากาศเป็นต้น การควบคุมระยะทางไกลทำได้โดยการส่ง Downlink แบบ Class-C จาก Network Server ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ในบทความนี้ผู้เขียนจะสาธิตแสดงวิธีการขั้นตอนการสร้างปุ่ม Downlink บน Grafana รวมถึงใช้ Bootstap ปรับแต่งหน้าตาเสริมหล่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและการเขียนฟังก์ชัน…

สร้างปุ่ม LoRaWAN Downlink ด้วย RESTful API บน Grafana ด้วย JavaScript และ BootStrap
สร้างปุ่ม LoRaWAN Downlink ด้วย RESTful API บน Grafana ด้วย JavaScript และ BootStrap